Galeria de Arta

arta pentru tine

  12.03.2009

Portrete

Luni, 16 martie 2009, de la ora 18:00, la Galeria de artă “Nicolae Mantu” din Galaţi, are loc vernisajul expoziţiei de caricaturi “Portrete” a lui Florian Doru Crihană. Expoziţia poate fi văzută în perioada 16 martie - 5 aprilie 2009. În luna august 2009, expoziţia va fi găzduită de Muzeul Caricaturii Vianden, din Luxemburg.

“Şotronul”, caricatură de Florin Doru Crihană


Ideea acestei expoziţii artistul o motivează astfel: “Portretul umoristic este foarte prezent în lumea desenatorilor de umor. Cu toate acestea, am observat o stagnare a acestui capitol al desenului umoristic. Mereu şi mereu ne sunt oferite aceleaşi personaje politice sau istorice, fotbalişti sau actori americani, cântăreţi de muzică pop-rock. Deformările faciale sunt cam aceleaşi. Ani de-a rândul, George Bush si Condoleezza Rice au umplut spaţiile expoziţiilor de caricatură. Acum începe Obama. Din păcate, diferenţele de reprezentare de la artist la artist sunt foarte mici, încât oferta de portrete nu mai prezintă încredere. Unii artişti încearcă să inventeze tehnici de lucru ieşite din comun pentru a fi observaţi. Pe plan mondial, unii au reuşit. Totuşi, creaţia nu prea stă în tehnica de lucru, ci în spirit. Alteori, s-a lucrat pe dimensiuni uriaşe; nici un rezultat. Am încercat prin noua mea expoziţie să privesc portretul din alt punct de vedere. Vă asigur că felul cum am tratat subiectul este nou în domeniu, măcar prin amplitudinea studiului temei. Nu veţi mai vedea în portretele mele aceleaşi personaje, devenite de-acum antipatice. Din acest punct de vedere, s-ar putea spune că este o expoziţie “anti-portret”, iar doritorii de «răzbunare politică» vor ieşi din galerie dezamăgiţi. Veţi vedea “poveştile crihană” ale unor portrete, cum s-au realizat unele portrete celebre, ce au păţit pe timpul expunerii în muzee, ce li s-ar fi putut întâmpla pe timpul transportului, care le este destinul, cum pot influenţa viaţa unei familii simple, şi altele.”

După cum spune criticul de artă Mariana Tomozei Cocoş, “încă din 2008, începând cu tema Nuduri, Florian Doru Crihană şi-a propus o incursiune în domeniul unor genuri consacrate ale picturii, abordate desigur din perspectiva caricaturii, acest lucru implicând un unghi de vedere depăşind aria banalului, a rutinei.”

Referitor la expoziţia Portrete, Mariana Tomozei Cocoş precizează: “Genericul expoziţiei ne lasă să presupunem un parcurs printre figuri cunoscute din spaţiul public actual, ceea ce păstrează intact efectul de surpriză declanşat în momentul când ne aflăm în faţa lucrărilor. Fiindcă «ideile gata făcute» la care ne invită titlul sunt spulberate de imaginile ce se perindă în faţa noastră; şi constatăm cặ o primă treaptă a umorului constă chiar în numeroasele accepţiuni curente ale termenului de «portret», din prisma cărora autorul a construit ciclurile de lucrări expuse. Ne vedem astfel solicitaţi să descoperim în fiecare imagine acea mică invenţie, acel «clou» care declanşează râsul. Este astfel o întreagă suită de lucrări, unde referinţele culturale sunt curente şi au la un capăt sensurile acceptate în mod obişnuit, iar la celălat capăt un fel de desacralizare a lor, de mutaţie din sfera «Artei» în viaţa cotidiană, de reducere la statutul de obiect supus vicisitudinilor prozaice, dar reale.”

“Seria caricaturilor cu Vlad Ţepeş pune în mod special în valoare inventivitatea deosebită a artistului prin corelarea unor banale şi prozaice incidente cu suita de conotaţii pe care numele voievodului o stârneşte în mintea oricărui romận. Astfel, simpla desprindere a ramei tabloului – portret care antrenează ieşirea din imaginar a figurii lui Vlad Ţepeş şi intrarea lui în planul realităţii - are un efect terifiant asupra unor «oficialităţi», punându-le pe fugă, ca în versurile lui Eminescu («Cum nu vii tu Ţepes, Doamne…»).”

“Fuga”, caricatură de Florian Doru Crihană

“Un umor instantaneu îl declanşează şi caricatura – foarte interesant rezolvată compoziţional - unde printr-o uşă întredeschisă se întrezăreşte fragmentar monumentala figură a lui Ţepeş, pe cale să intre într-o încăpere în care se află aceleaşi minuscule autorităţi, absorbite de birocraţia cunoscută, iar privitorul zâmbeşte şi jubilează la gândul «surprizei» care-i aşteaptă pe omuleţii strânşi în jurul mesei.”

“Curtea Marţială”, caricatură de Florin Doru Crihană

“Corelările dintre portrete notorii din istoria artei, cum ar fi «Gioconda» sau «Autoportretul» lui Van Gogh cu urechea bandajată, şi diversele aspectele obişnuite, deloc poetice, ale vieţii, îi prilejuiesc lui Florian Doru Crihană alte suite de caricaturi ce marchează/constată ironic discrepanţa dintre sensurile culturale acumulate în aceste imagini şi ipostazele prozaice în care sunt antrenate aceleaşi opere de artă de statutul lor de «obiect».

“Mustrare”, caricatură de Florian Doru Crihană

“Din aceeaşi serie a portretelor celebre cu conotaţii culturale face parte şi «Pescarul» – un Don Quijote cu lancea devenită undiţă, sugerând probabil, cu o notă mai melancolică, resemnarea în faţa realului care distruge aureola viselor.”

“Pescarul”, caricatură de Florian Doru Crihană

“Imaginaţia artistului ne conduce neobosită, ca într-un zig-zag, între reperele obiect-real-ireal, reuşind să extragă din situaţiile surprinse un umor lipsit de maliţiozitate, inteligent, ca un exerciţiu al minţii făcut să ne antreneze pentru situaţiile imprevizibile din viaţa cotidiană, frizând nu rareori absurdul.”

“Ca de obicei, caricatura lui Florian Doru Crihană este construită exclusiv pe coordonatele plastice ale imaginii, iar diversitatea şi expresivitatea organizării compoziţionale constituie principalele calităţi ale artei sale, prin intermediul cărora ne invită într-un periplu unde umorul şi sensurile grave ale existenţei se intersectează adesea”, completează Mariana Tomozei Cocoş observaţiile sale critice.

 
Vezi tot albumul
 

Publicat de Lucian Velea
in categoriile Umor, Stiri, Caricatura, Expozitii
2 comentarii

Alte articole pe subiecte similare

2 comentarii »

  1. cum fac sa va cunosc sau sa va recunosc caci cred ca de stiut ar trebui sa ne stim chiar daca timpul a facut sa “uitam”

    Comentariu de olimpia | 8.01.2010

  2. fdcrihana@hotmail.com

    Comentariu de flrorian doru crihana | 22.01.2010

Adauga un comentariu

© 2007-2024 GaleriaDeArta.com