Galeria de Arta

arta pentru tine

  18.03.2009

Chipul în artă

Începând din antichitate (Sumer şi Egipt, mileniul 3 î.H.), istoria artei consemnează portrete realizate în toate tehnicile artistice. Parcurgând epoci de aparent declin sau maximă înflorire, genul este cultivat până în zilele noastre. După perioada de avânt din Roma antică (în special în sculptură), a urmat, în Evul Mediu, o restrângere a preocupărilor pentru portretistică, apoi o nouă etapă de afirmare începând cu Renaşterea. Treptat, s-a produs o modificare decisivă în concepţia clasică despre portret, figurile umane nemaireprezentând interes prin ele însele, ci devenind alcătuiri plastice ce se integrează în ansamblurile de forme, valori şi culori, asemenea oricărui obiect al lumii reale, primordiale rămânând subiectivitatea creatorului, propriile lui trăiri în faţa modelului.

Combinând diferite forme de exprimare artistică specifice timpului, Sheila Graber prezintă în acest film animat felul în care artiştii au abordat acest gen al artei de-a lungul vremii.

Publicat de Silvia Velea
in categoriile Video, Teme artistice
Comenteaza!

Alte articole pe subiecte similare

Nici un comentariu. »

Nici un comentariu pana acum.

Adauga un comentariu

© 2007-2024 GaleriaDeArta.com