Galeria de Arta

arta pentru tine

  6.02.2009

Educaţia nonformală în muzee

Muzeul Naţional de Artă al României a iniţiat un program de formare pentru învăţători şi profesori intitulat “Educaţia nonformală în muzee”, derulat în parteneriat cu Casa Corpului Didactic din Bucureşti. Acesta este primul proiect de amploare de acest gen acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România (conform deciziei 5124/26.11.2008). Scopul programului este utilizarea muzeului ca resursă educativă în cadrul procesului de predare-învăţare.

fotograf Costin Vasiliu

Stagiul de formare presupune 42 de ore de activităţi teoretice şi practice care se derulează atât la sediul Muzeului Naţional de Artă al României, cât şi la Casa Corpului Didactic. Formatorii sunt specialişti în educaţie de la Muzeul Naţional de Artă al României şi de alte instituţii de profil: Inspectoratul Şcolar Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţia CREATIV. Înscrierile se fac prin Casa Corpului Didactic, iar învăţătorii şi profesorii care finalizează programul primesc 11 credite profesionale transferabile.

În acest moment sunt programate cursuri pentru 2 grupe de cadre didactice: primul program de formare are loc între 7-22 februarie, iar al doilea între 9 februarie – 4 martie. Cursul este acreditat pe o perioadă de doi ani.

Structura programului include cursuri de teoria educaţiei muzeale, de istoria artei, de utilizare a jocului ca instrument educativ. Partea practică este extrem de importantă şi are rolul de a exemplifica temele discutate în prealabil şi de a familiariza cadrele didactice cu muzeul, un mediu educaţional nou. Noţiunile şi tehnicile de educaţie muzeală, precum şi elementele de morfologie a artei vor fi aplicate la patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt deprinderea unei practici didactice transdisciplinare, valorizarea unui mediu nou în dezvoltarea unor aptitudini durabile ale elevului, familiarizarea cadrelor didactice cu conceptul de educaţie muzeală, cu tehnicile de bază folosite în cadrul desfăşurării unui program educativ la muzeu, precum şi însuşirea unor tehnici care ţin de educaţia prin joc în demersul pedagogic muzeal.

Necesitatea organizării unui astfel de program de formare se datorează în primul rând modificărilor intervenite în metodelor de învăţare abordate la nivel şcolar în prezent, bazate în special pe transdisciplinaritate şi interactivitate. Interesul crescând al elevilor şi al familiei pentru educaţia muzeală, în paralel cu evoluţia conceptelor muzeologiei moderne, contribuie la necesitatea formării unor cadre didactice care să ofere elevilor o nouă alternativă educaţională, care vine în completarea curriculei şi a lecţiilor desfăşurate la şcoală.

În societatea contemporană se conturează tot mai mult rolul muzeelor ca medii în care procesul de învăţare este stimulat eficient, facilitând asimilarea de cunoştinţe noi şi completarea informaţiilor primite de elevi în cadrul şcolii prin contactul direct cu obiectele de patrimoniu. Educaţia muzeală evidenţiază potenţialul formator al operei de artă şi capacitatea sa extraordinară de a stimula deopotrivă sensibilitatea şi intelectul.

Parteneriatul şcoli-muzee este un exemplu de bună colaborare în vederea îndeplinirii aceluiaşi scop educativ şi este susţinut de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

În decembrie 2008, cele două ministere au semnat un protocol de colaborare în vederea formării atitudinilor civice de respectare şi protejare a patrimoniului cultural naţional şi universal în rândul elevilor din învăţământul preuniversitar.

Semnarea acestui protocol a avut loc la doi ani de la înaintarea unui memoriu de către participanţii la seminarul pe probleme de educaţie muzeală “Ce învăţăm astăzi la muzeu?”, organizat în octombrie 2006 de Muzeul Naţional de Artă al României, Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

Memoriul adresat celor două ministere avea drept miză introducerea în curricula şcolare a participării elevilor la programele educative oferite şi desfăşurate în muzee, ca model eficient de îmbunătăţire a cunoaşterii şi de stimulare a creativităţii.

Muzeul Naţional de Artă al României are o experienţă de 10 ani în conceperea şi implementarea de programe educative adresate preşcolarilor, elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal, precum şi familiilor şi adulţilor.

Publicat de Lucian Velea
in categoriile Stiri, Muzee
Comenteaza!

Alte articole pe subiecte similare

Nici un comentariu. »

Nici un comentariu pana acum.

Adauga un comentariu

© 2007-2024 GaleriaDeArta.com